súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa


Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť JGV trade s.r.o(ďalej len JGV), so sídlom V úvoze 11, Košice, 04001 , IČO: 46909460, DIČ: 2023652906, IČ DPH : SK2023652906, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 31185 /V,  ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí
Spoločnosť JGV spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko,telefónne číslo, e-mailová adresa,  údaje o zakúpenom tovare .

b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JGV v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru,

c)Spoločnosť JGV  spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko , adresa, email, telefonický kontakt a detail objednávky.

3.Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.Právny základ spracúvania osobných údajov:

a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

c). Doba uchovávania osobných údajov je minimalne  5 rokov po dobu držania záruky na zákupený tovar.

4   Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo  požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov,  na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  právo na prenosnosť osobných údajov a  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti JGV
a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

katalog nábytku a stoličiek

katalog HOBIS 2018

cennik nábytku

cennik nábytku 2018

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Na účely prispôsobenia obsahu a analýzy návštevnosti používame súbory cookie Viac info